Game Mobile

Lượt tải game mobile ở Đông Nam Á gia tăng

Share this article

Trong những năm gần đây, số lượt tải trò chơi di động tại thị trường Đông Nam Á đã tăng lên hàng năm.

Trong quý đầu tiên của năm 2023, số lượt tải đã vượt 2,1 tỷ, đóng góp gần 15% tổng số lượt tải trò chơi di động toàn cầu. Báo cáo phân tích xu hướng tải và doanh thu của trò chơi di động ở Đông Nam Á từ năm 2019 đến quý đầu tiên của năm 2023, hiệu suất của các trò chơi di động phổ biến và nhà phát hành hàng đầu tại thị trường Đông Nam Á và hiệu suất của trò chơi di động Trung Quốc ở Đông Nam Á thông qua phân tích trường hợp thành công của các trò chơi di động hàng đầu Trung Quốc.

Lượng tải được thống kê bằng biểu đồ.

Lượng tải được thống kê bằng biểu đồ.

Lượt tải xuống trò chơi di động ở Đông Nam Á tiếp tục tăng. Nhờ các yếu tố như mức độ phổ biến của điện thoại thông minh, số lượt tải trò chơi di động tại thị trường Đông Nam Á đã tăng lên hàng năm, đạt 8,85 tỷ vào năm 2022. Trong quý đầu tiên của năm 2023, số lượt tải xuống trò chơi di động ở Đông Nam Á đã vượt 2 tỷ lượt, trong đó nền tảng Google Play đóng góp 93% số lượt tải xuống.

Về doanh thu, doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng của trò chơi di động tại thị trường Đông Nam Á sẽ mở ra mức tăng trưởng 40% và 12% vào năm 2020 và 2021, đồng thời sẽ vượt mức 2,7 tỷ USD vào năm 2021. Trong quý đầu tiên của năm 2023, doanh thu của trò chơi di động tại thị trường này đạt gần 590 triệu USD vào quý 4 năm 2022 và doanh thu của nền tảng Google Play sẽ quay trở lại kênh tăng trưởng.

Indonesia là nước có lượng tải lớn nhất khu vực SEA.

Indonesia là nước có lượng tải lớn nhất khu vực SEA.

Indonesia có số lượt tải trò chơi di động lớn nhất và doanh thu trò chơi di động MOBA tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Indonesia là thị trường tải xuống trò chơi di động lớn nhất ở Đông Nam Á, đóng góp gần 38% tổng số lượt tải xuống trong quý đầu tiên của năm 2023. Xét về doanh thu, Thái Lan, Singapore và Malaysia xếp hạng trong ba quốc gia có doanh thu trò chơi di động hàng đầu ở Đông Nam Á. Trong quý đầu tiên của năm 2023, 28% doanh thu trò chơi di động Đông Nam Á đến từ các trò chơi chiến lược, trong đó trò chơi di động MOBA do Mobile Legends: Bang Bang đại diện có doanh thu cao nhất với mức tăng 25%.

#Lượt tải game mobile ở Đông Nam Á

}

Tags:
Eternal Tree của Bilibili tuyên bố đóng cửa
Game mobile Trung Quốc duy trì mức thịnh hành tại Đông Nam Á

Latest News

Giftcode

Game Mobile

Game Online

Game PC

eSports

Bạn quan tâm

Menu