eSports

Chi tiết xác suất rơi đồ của ngọc Đạo Tặc trong LMHT

Share this article

Là một danh sách các số liệu rất chi tiết về tỉ lệ xuất hiện các món đồ rơi ra từ ngọc Đạo Tặc – Kleptomancy:

gangplank-kleptomancy

Sau đây là danh sách được tổng hợp, tính toán dựa trên cuộc thử nghiệm của người chơi có tên cliff12341, rất hữu ích cho ai tò mò về tỉ lệ rơi đồ của ngọc Đạo Tặc, xác suất rơi ra các món trang bị:

Đầu tiên, anh chàng này dùng Gangplank cấp độ 3 thử nghiệm tỉ lệ rơi đồ của Ngọc Đạo Tặc với 300 lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc, 74 lần trong số đó rơi ra đồ, tương đương với mỗi lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc sẽ có 24,67% rơi đồ. Tất cả đều trước phút 15:

Trang bị Số lượng % Tỉ lệ rơi ra
Bình năng lượng 20 27%
Bình máu 10 13.5%
Túi vàng 28 37.8%
Mắt xanh 11 14.9%
Bình thuốc sức mạnh lấy được 5 6.8%

Sau đó là thử nghiệm tại mốc cấp độ 6, 9 và 12, trước phút 15 và cũng với 300 lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc, tổng cộng có 80 lần rơi đồ, tương đương với 26,67% rơi đồ:

Trang bị Số lượng % Tỉ lệ rơi ra
Bình năng lượng 10 12.5%
Bình máu 4 5%
Túi vàng 17 21.25%
Mắt xanh 7 8.75%
Bình thuốc sức mạnh lấy được 10 12.5%
Bánh Quy 4 5%
Thấu kính 5 6.25%
Oracle 2 2.5%
Mắt kiểm soát 5 6.25%
Dược phẩm du hành cứng cáp 3 3.75%
Dược phẩm du hành thuật pháp 5 6.25%
Dược phẩm du hành phẫn nộ 3 3.75%
Dược phẩm kỹ năng 5 6.25%

Sau đó cliff thử nghiệm với các mốc cấp độ 9, 12 và 16, từ phút 15 tới 30, mỗi cấp độ thử 100 lần và thử riêng 300 lần ở cấp độ 16 nhưng không thấy có gì khác biệt nên tổng hợp lại thành 1 bảng số liệu. 600 lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc, 347 lần rơi đồ, tương đương với 57,83% rơi đồ mỗi lần kích hoạt.

Item Amount % Chance
Bình năng lượng 20 5.76%
Bình máu 13 3.75%
Túi vàng 50 13.37%
Mắt xanh 37 10.66%
Bình thuốc sức mạnh lấy được 36 10.37%
Bánh Quy 17 4.9%
Thấu kính 34 9.8%
Oracle 20 5.76%
Mắt kiểm soát 28 8.07%
Dược phẩm du hành cứng cáp 28 8.07%
Dược phẩm du hành thuật pháp 26 7.49%
Dược phẩm du hành phẫn nộ 26 7.49%
Dược phẩm kỹ năng 12 3.46%

Tỉ lệ rơi đồ từ ngọc Đạo Tặc thay đổi theo thời gian:

Trang bị 1-15 phút đầu Từ phút 15-30 % khác biệt
Bình năng lượng 12.5% 5.76% -6.74%
Bình máu 5% 3.75% -1.25%
Túi vàng 21.25% 13.37% -7.88%
Mắt xanh 8.75% 10.66% +1.91%
Bình thuốc sức mạnh lấy được 12.5% 10.37% -2.13%
Bánh Quy 5% 4.9% -0.1%
Thấu kính 6.25% 9.8% +3.55%
Oracle 2.5% 5.76% +3.26%
Mắt kiểm soát 6.25% 8.07% +1.82%
Dược phẩm du hành cứng cáp 3.75% 8.07% +4.32%
Dược phẩm du hành thuật pháp 6.25% 7.49% +1.24%
Dược phẩm du hành phẫn nộ 3.75% 7.49% +3.74%
Dược phẩm kỹ năng 6.25% 3.46% -3.46%

Từ những bảng số liệu trên có thể rút ra một vài thông tin sau:

  • Tỉ lệ rơi đồ từ ngọc Đạo Tặc từ 1-15 phút đầu là khoảng 25,67%. Nghĩa là trung bình 4 lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc bạn sẽ nhận được 1 món đồ.
  • Tỉ lệ rơi đồ từ ngọc Đạo Tặc từ  phút 15-30 là khoảng 57.83%, gần như cứ 5 lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc thì bạn sẽ nhận được 3 món đồ.
  • Từ cấp 1 đến 5 bạn chỉ có thể lấy được Bình năng lượng, Bình máu, Túi Vàng, mắt xanh và Bình thuốc sức mạnh.
  • Sau cấp 5 cho tới 18 (vì bạn không thể nhận được Dược phẩm kỹ năng ở cấp 18) có thể nhận được bất cứ món đồ nào trong danh sách.
  • Túi vàng là món đồ giảm tỉ lệ rơi nhiều nhất cho tới phút 30

http://game4v.com/esports/nunu-moi-chi-buff-w-1-cai-tuong-duong-voi-suc-manh-cua-4809-vang-mua-trang-bi-486841.g4v

}

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Loạt trang phục ngày Cá Tháng Tư cực nhí nhố của Lorca
Crossfire Legends: Giải đấu Hoang Đảo Đặc Huấn 2018 chính thức khởi tranh

Latest News

Giftcode

Game Mobile

Game Online

Game PC

eSports

Bạn quan tâm

Menu