eSports

Bản cập nhật Dota 2 7.06e: Bristleback, Batrider, Queen of Pain tiếp tục bị nerf

Share this article

Ít giờ trước, bản cập nhật Dota 2 7.06e đã chính thức ra mắt với khá nhiều những thay đổi đáng chú ý…

* Tăng lượng gold nhận được từ Creep rừng ở những bãi capm nhỏ thêm 10%

* Veil of Discord: giá Recipe tăng từ 400 lên 500

* Bloodthorn: Khả năng nhảy damage giảm từ 1.45x xuống 1.4x

* Heaven’s Halberd: Thời gian disarm với hero tay dài giảm từ 5.5s xuống 5s

* Alchemist: Agility gốc tăng từ 11 lên 16

* Alchemist: Greevil’s Greed giúp tăng lượng tiền nhận được từ Bounty Rune từ 2x lên 2.5x

* Arc Warden: Cải thiện khả năng quay đầu từ 0.4 lên 0.6

* Batrider: Flaming Lasso tăng cooldown từ 90/75/60 lên 100/80/60

* Brewmaster: Tăng máu gấu lửa từ 1200 lên 1300

* Brewmaster: Level 10 Talent thay đổi từ +30 Attack Speed thành +30 Damage

* Brewmaster: Level 25 Talent thay đổi từ +120 Damage thành +140 Attack Speed

* Broodmother: Level 20 Talent thay đổi từ +12 Spiders Attack Damage to +14 Spiders Attack Damage

* Bristleback: Sát thương gốc giảm 4

* Chen: Tăng lượng máu hồi bởi Hand of God từ 225/325/425 lên 225/350/475

* Chen: Level 20 Talent thay đổi từ +90 Gold/Min thành +120 Gold/Min

* Clockwerk: Battery Assault tăng manacost từ 75 thành 100

* Clockwerk: sát thương gốc giảm 3

* Dark Seer: Surge tăng cooldown từ 12/11/10/9 lên 13/12/11/10

* Enchantress: Nature’s Attendants giảm manacost từ 125/140/155/170 xuống 125

* Io: Spirits tăng manacost từ 120/130/140/150 to 150

* Legion Commander: Press The Attack giảm range thi triển kỹ năng từ 800 xuống 700

* Leshrac: Level 15 Talent thay đổi từ +10% Magic Resistance to +15% Magic Resistance

* Leshrac: Pulse Nova tăng sát thương từ 100/130/160 lên 100/140/180

* Lifestealer: Strength nhận được mỗi Level giảm từ 3.3 xuống 3.1

* Lina: Dragon Slave giảm sát thương từ 110/180/250/320 xuống 85/160/235/310

* Lina: Level 25 Talent thay đổi từ +40/4% Fiery Soul xuống +35/3%

* Luna: Level 10 Talent tăng từ +15 Movement Speed thành +20 Movement Speed

* Luna: Level 20 Talent thay đổi từ +10% Magic Resistance thành +15% Magic Resistance

* Lycan: Howl tăng cooldown từ 55/50/45/40s lên 60/55/50/45s

* Monkey King: Boundless Strike giảm cooldown từ 25s xuống 22s

* Monkey King: Wukong’s Command cải thiện khả năng tấn công từ 1.6 xuống 1.4

* Morphling: Base Attack Time (BAT) cải thiện từ 1.55 xuống 1.5

* Naga Siren: Khả năng hồi máu cơ bản tăng từ 0.5 lên 1.5

* Nightstalker: Intelligence gốc giảm từ 16 xuống 13

* Nightstalker: Hunter In The Night cooldown tăng từ 26/22/18/14s lên 30/26/22/18s

* Nyx Assassin: Tốc chạy giảm từ 305 xuống 300

* Ogre Magi: Level 15 Talent thay đổi từ +8% Magic Resistance lên +12%

* Ogre Magi: Level 20 Talent tăng từ +250 Health lên +350

* Ogre Magi: Level 20 Talent tăng từ +25 tốc chạy lên +30

* Phantom Lancer: Agility nhận được mỗi level tăng từ 2.6 lên 2.8

* Phoenix: Level 10 Talent thay đổi từ +175 Health lên +200

* Puck: Armor cơ bản giảm 1

* Pugna: Level 25 Talent tăng từ +150 Nether Blast sát thương lên +200

* Queen of Pain: Sát thương cơ bản giảm 4

* Queen of Pain: Level 25 Talent khả năng hút máu phép giảm từ 70% xuống 60%

* Razor: Agility nhận được mỗi level giảm từ 2.0 xuống 1.8

* Sand King: Caustic Finale sát thương theo thời gian giảm từ 45/65/85/110 xuống 20/50/80/110

* Shadow Demon: Strength cơ bản tăng từ 19 lên 21

* Shadow Demon: Demonic Purge giảm cooldown từ 50 xuống 40

* Sniper: Agility nhận được mỗi level tăng từ 2.5 lên 2.7

* Spectre: Strength cơ bản tăng từ 19 lên 20

* Spectre: Level 15 Talent thay đổi từ +20 tốc chạy thành +25

* Sven: Warcry cooldown tăng từ 32/26/20/14s lên 34/28/22/16s

* Tiny: Toss có thể ném đến kẻ địch đang có kháng phép

* Venomancer: Strength nhận được giảm từ 2.15 xuống 1.9

* Visage: Grave Chill mana cost giảm từ 100 xuống 90

* Windranger: Windrun manacost giảm từ 75 xuống 60

* Winter Wyvern: Cold Embrace khả năng hồi máu cơ bản tăng từ 20 lên 25

* Winter Wyvern: Arctic Burn tăng khả năng slow từ 19/26/33/40% lên 22/28/34/40%

}

Tags: , , , , , ,
Một vài thông tin trước thềm Đại chiến Khu vực của GAM
GAM giành chiến thắng mở màn trong ngày đầu Khu vực Đại chiến

Latest News

Giftcode

Game Mobile

Game Online

Game PC

eSports

Bạn quan tâm

Menu